جراحانی که نام آنها در فهرست ذیل آمده است دارای مدرک فوق تخصصی جراحی پلاستیک و زیبایی میباشند و از نظر انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران ، مراجع قانونی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بعنوان جراح پلاستیک شناخته می شوند.

به ترتیب حروف الفبا :
 

ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی
 1. دکتر حسین ابدالی
 2. دکتر احمد ابراهیمی
 3. دکتر علی ابراهیمی
 4. دکتر محمد ابراهیمی
 5. دکتر امیریوسف احمدنیا
 6. دکتر علی احمدی
 7. دکتر مهدی احمدی
 8. دکتر محمد احمدی مقدم
 9. دکتر امین ادهمی
 10. دکتر مهرداد ادیب پارسا
 11. دکتر کامیار اژدری
 12. دکتر فرهاد اژدری
 13. دکتر سجاد آرمان فر
 14. دکتر محسن اسدی
 15. دکتر کامران اسعدی
 16. دکتر مهدی اسکندرلو
 17. دکتر مدیا اسلامی
 18. دکتر اصغر اسماعیل زاده
 19. دکتر مسعود اسماعیلی
 20. دکتر وهاب آسترکی
 21. دکتر محمودرضا اصحاب بمین
 22. دکتر هاشم افتخاری
 23. دکتر سید لطف ا... افضلی بروجنی
 24. دکتر حسین اکبری
 25. دکتر سید ابوالحسن امامی
 26. دکتر سید جواد امیری زاد
 27. دکتر مهدی امین خاکی
 28. دکتر آرمان انقطاع
 29. دکتر کامبیز ایزدپناه
 30. دکتر محسن ایزدی
 31. دکتر محمد تقی ایمانی
 32. دکتر محمد رضا آخوندی نسب
 33. دکتر آرام آذر هوشنگ
 34. دکتر هادی آمالی امیری
 35. دکتر محمد حسن آموزگار
 36. دکتر کامران بابائی
 37. دکتر علیرضا بابائی
 38. دکتر محمد بازقلعه
 39. دکتر حامد باطنی
 40. دکتر سعیدرضا با عزت
 41. دکتر علی بختیاری
 42. دکتر علیرضا بخشائی کیا
 43. دکتر محمد بقایی
 44. دکتر محمد علی بیات شهبازی
 45. دکتر آرش بیرقی طوسی
 46. دکتر علی بیژنی
 47. دکتر محمد رضا بیگدلی
 48. دکتر فرزین پاک فطرت
 49. دکتر محمدعلی پایدار
 50. دکتر احد پدرام اصل
 51. دکتر علی پرند
 52. دکتر رفیع پرنیا
 53. دکتر فرزاد پرویزیان
 54. دکتر ایرج پوراحمدیان
 55. دکتر عزت اله تبریزیان
 56. دکتر محمد رضا ترحمی
 57. دکتر عباس تقویه
 58. دکتر یداله تهرانچی
 59. دکتر کوروش توانگر
 60. دکتر احمد توسلی اشرفی
 61. دکتر مجید توکلی
 62. دکتر محمد ثابت
 63. دکتر همایون جاذبی زاده
 64. دکتر سیاوش جاویدان
 65. دکتر علی جاودانی
 66. دکتر بابک جعفرنژاد
 67. دکتر مهدی جعفری
 68. دکتر مریم جعفری منصوری
 69. دکتر علی اکبر جلالی
 70. دکتر داریوش جلیلی
 71. دکتر محمد جلیلی منش
 72. دکتر علی جمشیدی
 73. دکتر رامین جهادی
 74. دکترسجاد حاتمی
 75. دکتر ابراهیم حاتمی پور
 76. دکتر محمدرضا حاجیان
 77. دکتر فرهاد حافظی
 78. دکتر حسین حجت
 79. دکتر شهریار حدادی ابیانه
 80. دکتر وحید حریری نیا
 81. دکتر رضا حسامی
 82. دکتر محمد حسین حسامی رستمی
 83. دکتر سید اسماعیل حسن پور
 84. دکتر محسن حسن زاد آذر
 85. دکتر محسن حسن زاده
 86. دکتر امید حسنی
 87. دکتر محمد اسماعیل حسنی
 88. دکتر سید نجات حسینی
 89. دکتر حسین حق شناس
 90. دکتر عزت اله حق گذار
 91. دکتر محمدعلی حقوقی
 92. دکتر حسن حمزه پور
 93. دکتر محمدباقر حیدری
 94. دکتر عطاالله حیدری
 95. دکتر فاطمه حسینی زادگان شیرازی
 96. دکتر هومن خاجوئی کرمانی
 97. دکتر جمشید خاک
 98. دکتر محمد خاکزاد
 99. دکتر نعمت الله ختمی
 100. دکتر نسرین خدادادی
 101. دکتر علی خدارحمی
 102. دکتر قاسمعلی خراسانی
 103. دکتر شهاب خسروی بروجنی
 104. دکتر علی اکبر خسروی نژاد
 105. دکتر پیمان خشنود نمینی
 106. دکتر بهزاد خلعتبری
 107. دکتر مهدی خلیلی
 108. دکتر امیراسدا ... خواجه رحیمی
 109. دکتر عبدالرضا خورشیدی
 110. دکتر بهزاد خوروش
 111. دکتر سامان خوشینی
 112. دکتر علی اصغر خیری
 113. دکتر اورانوس داسمه
 114. دکتر مرتضی دانش
 115. دکتر خسرو دبیرزاده
 116. دکتر حمید درخشانی
 117. دکتر امیر دریانی
 118. دکتر وحید دستگردی
 119. دکتر مصطفی دهمرده ئی
 120. دکتر بابک دوامی
 121. دکتر احمدرضا دیانی
 122. دکتر مهدی دیلمی پور
 123. دکتر محمد تقی دینی
 124. دکتر مجید راستی اردکانی
 125. دکتر مهدی راستی اردکانی
 126. دکتر احمدعلی رجب پور
 127. دکتر سید سعید رجبیان
 128. دکتر محمد حسین رجبیان
 129. دکتر ناصر رحمان پناه
 130. دکتر جواد رحمتی
 131. دکتر علی اصغر رحیمی شهمیرزادی
 132. دکتر روزبه راهبر
 133. دکتر شهرام رحیمیان
 134. دکتر محمود رزاقی
 135. دکتر حسن رستگار
 136. دکتر خلیل رستمی
 137. دکتر عزت اله رضایی
 138. دکتر نوید رضوانی
 139. دکتر سید رضا رفیع
 140. دکتر مهدی رمضانی اول
 141. دکتر عبدالرضا روئین تن
 142. دکتر محمد زارع حقیقی
 143. دکتر فرشاد زارعی
 144. دکتر احمد زاغی حسین زاده
 145. دکتر همایون زهتاب
 146. دکتر روح الله سبحانی
 147. دکتر ناصر سنجر موسوی
 148. دکتر فرخ سواد دار
 149. دکتر علیرضا سودمند
 150. دکتر سید ضیاء الدین سید جلالی
 151. دکتر ثریا شاهرخ
 152. دکتر حمید رضا شاپوری
 153. دکتر شروین شالباف
 154. دکتر رضا شاهوردیانی
 155. دکتر حسام شبیری
 156. دکتر یوسف شفائی خانقاه
 157. دکتر محمدرضا شفیعی
 158. دکتر ظهراب شکور
 159. دکتر محمدعلی شهاب الدین
 160. دکتر آریو شهبازی مقدم
 161. دکتر عبدالرضا شیخی
 162. دکتر اسماعیل شیرزادگان
 163. دکتر سید سعید شیرنگی
 164. دکتر محمد رضا شیروانی
 165. دکتر علیرضا صابری قوچانی
 166. دکتر شهریار صادقی
 167. دکتر حسین صالحی
 168. دکتر فریدون صالحی
 169. دکتر سیاوش صفوی
 1. دکتر علی اصغر صلاحی کجور
 2. دکتر سعداله صمدی
 3. دکتر محسن طالبیان فر
 4. دکتر احمدرضا طاهری
 5. دکتر سید محمد جواد طباطبائی
 6. دکتر خلیل طلایی زاده
 7. دکتر محمد طلوعی
 8. دکتر محمد عابدی پور
 9. دکتر حمید عارف
 10. دکتر ولی ا... عالیشاهی
 11. دکتر پرویز عامریون
 12. دکتر محمدرضا عبادی
 13. دکتر ابوالفضل عباس زاده
 14. دکتر عبدا... عباسی
 15. دکتر داوود عباسی آذر
 16. دکتر سعید عبداللهی
 17. دکتر مطهره عبدللهی حسینی
 18. دکتر مجید عبدل زاده
 19. دکتر ابوالفضل عبدیزدانی
 20. دکتر حسین عرب
 21. دکتر علی عرب خردمند
 22. دکتر محمدرضا عسکرزاده
 23. دکتر محمد عشایری
 24. دکتر شاهرخ عطاریان
 25. دکتر علی اکبر عطائی
 26. دکتر علی عطری
 27. دکتر حمید علمی راد
 28. دکتر سید داوود علوی
 29. دکتر سید هوتن علوی
 30. دکتر علی اصغر علوی راد
 31. دکتر سیده مینا علویون
 32. دکتر محمد علیپور
 33. دکتر حمیدرضا علیزاده اطاقور
 34. دکتر مجید عمادی
 35. دکتر محمود عمرانی فرد
 36. دکتر غلامحسین غرابی
 37. دکتر بهزاد غفاری
 38. دکتر مهدی غنچه
 39. دکتر حسین غنی
 40. دکتر سینا غیاثی حافظی
 41. دکتر بهمن غیوران
 42. دکتر شهرام فاضلی
 43. دکتر محمد جواد فاطمی
 44. دکترافشین فتحی
 45. دکتر حلیم فهیم زاده
 46. دکتر حمیدرضا فتحی
 47. دکتر مسعود فتحی
 48. دکتر مهدی فتحی
 49. دکتر محسن فدائی
 50. دکتر علیرضا فدائی نائینی
 51. دکتر پیمان فرج الهی
 52. دکتر سیامک فرخ فرقانی
 53. دکتر بهزاد فرخی
 54. دکتر اسماعیل فرزادفرد
 55. دکتر رامیار فرزان
 56. دکتر محمد رضا فره وش
 57. دکتر حامد فرهادی
 58. دکتر سید کمال فروتن
 59. دکتر بیژن فریدنیا
 60. دکتر فرید فریدونی
 61. دکتر فرهاد فیروزی
 62. دکتر منوچهر فیض
 63. دکتر علیرضا قاسمی نژاد
 64. دکتر محمد رضا قاضی سعیدی
 65. دکتر محمد قبادی مهر
 66. دکتر طیب قدیمی
 67. دکتر محمد قرائی
 68. دکتر سارا قربانی
 69. دکتر جمال قزلچی
 70. دکتر عبدالعظیم قلمبر
 71. دکتر عبدالحمید قلی زاده پاشا
 72. دکتر محمد قناعت پیشه
 73. دکتر کوروش قنبرزاده
 74. دکتر شمس ا... قهرمانی
 75. دکتر گلاویژ قصیری
 76. دکتر محمد حسین کاردر
 77. دکتر عباس کاظمی آشتیانی
 78. دکتر فرخ کامران خواجوی
 79. دکتر علی کاویانی
 80. دکتر کامران کاویانی فر
 81. دکتر سید حامد کبیری
 82. دکتر فریال کریم
 83. دکتر حمید کریمی اصطهباناتی
 84. دکتر شاهین کریمیان
 85. دکتر عبدالجلیل کلانترهرمزی
 86. دکتر امیر حسین کلانتری
 87. دکتر رضا کنعانی
 88. دکتر کمال کوچک زاده
 89. دکتر مهیار کیافر
 90. دکتر فرناز گروهی
 91. دکتر پیمان گهرشناسان
 92. دکتر فرهود گوراوانچی
 93. دکتر مجید لاهوتی
 94. دکتر نور احمد لطیفی
 95. دکتر علی اکبر لقائی پور
 96. دکتر شهریار لقمانی
 97. دکتر سید جعفر لواسانی
 98. دکتر پرویز مافی
 99. دکتر هادی محبی
 100. دکتر علی محمد مجلل
 101. دکتر محمد حسن محقق
 102. دکتر ناصر محمد خواه
 103. دکتر شاهین محمد صادقی
 104. دکتر سید سجاد محمدی
 105. دکتر بهروز محمدی
 106. دکتر علی اکبر محمدی
 107. دکتر مهرداد مدرس
 108. دکتر سید علی مدرسی قوامی
 109. دکتر فردوس مذنبی
 110. دکتر محمدمهدی مهرابی
 111. دکتر سعید مرزبان
 112. دکتر علی اکبر مروتی
 113. دکتر کسری مشیرآبادی
 114. دکتر کاووس مشیری
 115. دکتر ناصر مظفری
 116. دکتر امیررضا معتبر
 117. دکتر غلامرضا معتضدیان
 118. دکتر صدراله معتمد
 119. دکتر محمد معتمد الشریعتی
 120. دکتر جلال معتمدی فر
 121. دکتر غلامرضا معین
 122. دکتر احمد مغاری
 123. دکتر حمیدرضا مفرد
 124. دکتر محمدرضا مقدم نیا
 125. دکتر غلامرضا مقصودنیا
 126. دکتر مهرداد مقیمی
 127. دکتر فرهاد ملا حسینی
 128. دکتر حمید ملکان راد
 129. دکتر علی منافی
 130. دکتر حسین مهاجری مقدم
 131. دکتر یداله مهدیانی
 132. دکتر سید کمال موسوی
 133. دکتر سید مهدی موسوی زاده
 134. دکتر سید غلامرضا موسوی مجد
 135. دکتر امیر مولایی
 136. دکتر حجت مولایی گورچین قلعه
 137. دکتر سیدمحمد میرمحمدمهدی
 138. دکتر علی محمد میرفخرائی
 139. دکتر علی ناجیان اصل
 140. دکتر داریوش نادری
 141. دکتر فرهاد ناطقی فرد
 142. دکتر داریوش ناظمی
 143. دکتر محمود ناظمیان
 144. دکتر آرش نجف بیگی
 145. دکتر مجید نداف کرمانی
 146. دکتر امیر هوشنگ نصیری اسکوئی
 147. دکتر زهره نعمت پور
 148. دکتر هادی نمازی
 149. دکتر حبیب نوری زاده
 150. دکتر محسن نوری شیرازی
 151. دکتر محمد مهدی نوریان
 152. دکتر فیض اله نیازی
 153. دکتر حیدرعلی نیک پور
 154. دکتر سید محمدرضا نیک تبار
 155. دکتر بابک نیکومرام
 156. دکتر محمد رضا هادی
 157. دکتر محمد رضا هادیان
 158. دکتر منصور هادیلو
 159. دکتر فرخ هزارخانی
 160. دکتر احمد هومند
 161. دکتر مجتبی واهب
 162. دکتر رضا وقردوست
 163. دکتر کیوان یادگاری
 164. دکتر امید یازرلو
 165. دکتر علی اصغر یعقوبی
 166. دکتر روح ا... یگانه
 167. دکتر امید یوسف نژاد
 168. دکتر کرامت یوسفی
 169. دکتر نسیم یونسی

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com